Πόσες φορές έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να μη μπορούμε να εκκινήσουμε το όχημά μας? Πολλές φορές ξεχνάμε τα φώτα του οχήματος αναμμένα ή άλλες φορές απλά το όχημα έχει μείνει σε ακινησία για πολύ καιρό. Πως λοιπόν κάποιος μπορεί να ξεφύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση, εύκολα, χωρίς να χρειάζεται την παραμικρή βοήθεια από κάποιο άλλο όχημα? Η λύση είναι πάρα πολύ απλή και ακούει στο όνομα εκκινητές (Jump Starters). Διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα από κορυφαίας ποιότητας εκκινητές (Jump Starters) ικανά για να καλύψουν τις ανάγκες του ιδιώτη αλλά και του επαγγελματία.

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (JUMP STARTERS)

ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ CP-3 (9.000mAh)
114,86 €
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ A-9 (12.000mAh)
133,00 €
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ CP-10 (12.000mAh)
137,83 €
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ A-5 (16.000mAh)
139,59 €
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ CP-5 (15.000mAh)
175,82 €