Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών μοτοσυκλετών έχουν βιώσει το συναίσθημα της απογοήτευσης όταν η μηχανή τους δεν ξεκινάει το πρωί. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αιτία είναι η βλάβη της μπαταρίας. Η μπαταρία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες σε αυτό που αποκαλούμε το τρίγωνο ισχύος της μοτοσυκλέτας. Το τρίγωνο ισχύος αποτελείται από τον εκκινητή, τον εναλλάκτη και την μπαταρία. Αν ένα από τα τρία δεν λειτουργεί σωστά, τότε δεν μπορούμε να εκκινήσουμε την μηχανή μας. Η μπαταρία μοτό έχει 5 βασικές λειτουργιές. Εκκινεί τον κινητήρα, παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για να λειτουργούν τα φώτα, παρέχει ενέργεια στο σύστημα του κινητήρα κατά την διάρκεια λειτουργίας του, λειτουργεί ως σταθεροποιητής του voltage απορροφώντας τις διακυμάνσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα, τροφοδοτεί τα συστήματα ασφάλειας και την μονάδα ECU όταν η μοτό δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μπαταρίες μοτό κλειστού τύπου, ανοικτού τύπου και Gel, κατάλληλες για κάθε τύπο.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Νέο
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 6N4-2A4
9,70 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB4L-B
13,23 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 6N2-2A
15,25 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YB4L-B
16,32 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 6N6-3B-1
17,26 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX4L-BS
18,58 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB3L-A
18,96 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB5L-B
19,05 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YB5L-B
20,13 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX5AL-BS
20,17 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YTX4L-BS
20,29 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX5L-BS
23,01 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTZ5S
24,69 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YTX5L-BS
24,82 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX7L-BS
26,44 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX7A-BS
27,24 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB9-B
27,34 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YTX7A-BS
29,86 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YB9-B
31,50 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX9-BS
32,25 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB9L-B
32,39 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 12N9-3B
32,79 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ B & P YTX9A-BS
33,41 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 12N9-4B-1
34,40 €
Σελίδα 1 από 4