Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών μοτοσυκλετών έχουν βιώσει το συναίσθημα της απογοήτευσης όταν η μηχανή τους δεν ξεκινάει το πρωί. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η αιτία είναι η βλάβη της μπαταρίας. Η μπαταρία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες σε αυτό που αποκαλούμε το τρίγωνο ισχύος της μοτοσυκλέτας. Το τρίγωνο ισχύος αποτελείται από τον εκκινητή, τον εναλλάκτη και την μπαταρία. Αν ένα από τα τρία δεν λειτουργεί σωστά, τότε δεν μπορούμε να εκκινήσουμε την μηχανή μας. Η μπαταρία μοτό έχει 5 βασικές λειτουργιές. Εκκινεί τον κινητήρα, παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια για να λειτουργούν τα φώτα, παρέχει ενέργεια στο σύστημα του κινητήρα κατά την διάρκεια λειτουργίας του, λειτουργεί ως σταθεροποιητής του voltage απορροφώντας τις διακυμάνσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα, τροφοδοτεί τα συστήματα ασφάλειας και την μονάδα ECU όταν η μοτό δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε μπαταρίες μοτό κλειστού τύπου, ανοικτού τύπου και Gel, κατάλληλες για κάθε τύπο.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 6N11A-3A
48,61 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB12A-A
48,67 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB10L-A2
49,22 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 12N7-3
50,71 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 12N10-3A
51,19 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 12N12A-4A1
52,25 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB12AL-A
52,72 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB9L-A2
55,88 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB10L-B2
56,48 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB14-A2
57,70 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YTX12-BS
58,61 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA 12N14-3A
58,88 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB12A-B
59,00 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB16L-B
59,46 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB14L-B2
59,52 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB10L-BP
59,73 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB14L-A2
60,68 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB7C-A
60,72 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB14-B2
63,69 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA  TTZ10S
69,70 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YTX14-BS
70,07 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB16AL-A2
76,91 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA YB16B-A
77,68 €
ΜΠΑΤΑΡΙΑ YUASA TTZ7S (YTZ7S)
78,10 €
Σελίδα 3 από 4