Τα όργανα ελέγχου είναι απαραίτητα εργαλεία όταν χρειάζεται να ελέγξουμε την κατάσταση φόρτισης των μπαταριών. Τα όργανα ελέγχου διαπιστώνουν με ακρίβεια την κατάσταση της μπαταρίας και αυτόματα καταγράφουν τα αποτελέσματα και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Τα όργανα ελέγχου ελέγχουν με ασφάλεια μπαταρίες διαφόρων μεγεθών απλά και γρήγορα. Συνδέονται εύκολα με την μπαταρία του οχήματος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και με μεγάλη ακρίβεια ελέγχουν  την κατάσταση της μπαταρίας απεικονίζοντας τα αποτελέσματα στη ψηφιακή τους οθόνη.

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ OCV1
18,86 €
ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ OCV2
25,23 €
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
47,66 €
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΒΤ111
47,83 €
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΒΤ222
76,62 €
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ CTEK
102,60 €
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΒΤJ02
245,24 €
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ EVT1
380,97 €