Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Το www.batterypark.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου .

1. Αποδοχή όρων

Ο επισκέπτης/χρήστης θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Ορους Συναλλαγών, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.batterypark.gr

2. Εγγραφή

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει ένα όνομα χρήσης (user name) και ένα προσωπικό αριθμό πρόσβασης (password). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς, και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τo www.batterypark.gr  σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών. Μετά την δημιουργία της εγγραφής, η διαγραφή είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη.

3. Προσωπικά δεδομένα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση παραγγελίας, είναι η οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Για τον λόγο αυτό, θα ζητηθούν: ονοματεπώνυμο/ εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και ο αριθμός της κάρτας και η ημερομηνία λήξεως της σε περίπτωση επιλογής ως τρόπου εξόφλησης της κάρτας.  Η συλλογή των στοιχείων αυτών, ως μοναδικό σκοπό έχει την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την εκτέλεση των παραγγελιών. Το www.batterypark.gr  σεβόμενo απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται το www.batterypark.gr  για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος site, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή  απώλεια δεδομένων κατά την χρήση του site. Το www.batterypark.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνδέσεις (links) που παρέχονται μέσα από το site επίσης διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο site σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσεως. Το www.batterypark.gr  επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το www.batterypark.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

4. Δικαιώματα Ιδιοκτησίας - Εμπορικά Σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου , το λόγοτυπο www.batterypark.gr  είναι ιδιοκτησία της εταιρείας batterypark. Οι ονομασίες προιόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η προσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση , συνεπακόλουθα , τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογότυπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκαταθεσή μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους. Ο χρήστης αποδέχεται ότι του παρέχεται περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιεί για προσωπικούς και όχι εμπορικούς λόγους το site. Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα τou www.batterypark.gr σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο site. Σε αντίθετη περίπτωση, επέρχεται καταλογισμός ευθυνών σύμφωνα με τον Ν. 2121/93 και τους κανόνες διεθνούς δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. Όλα τα κείμενα, γραφικά, εικόνες που παρουσιάζονται σε οποιοδήποτε τμήμα του www.batterypark.gr  αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του batterypark.

5. Εγγύηση χρήσης site

Tο www.batterypark.gr  δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος site. Επίσης δεν εγγυάται ότι το site θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

6. Παραγγελίες

Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν site δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και του www.batterypark.gr   εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου e-mail το οποίο θα επιβεβαιώνει την διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε. Η αποδοχή της αγοράς θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από την λήψη ή όχι αυτού.

7. Τιμές - Κόστος Παραγγελίας

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν καθώς και το κόστος μεταφοράς. Ο χρήστης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του. Όλα τα προϊόντα  συμπεριλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

8. Τρόπος πληρωμής

Η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων μπορεί να γίνεται είτε με πιστωτική, χρεωστική και προπληρωμένη κάρτα, κατάθεση σε λογαριασμό τραπέζης ή με αντικαταβολή τοις μετρητοίς (Ισχύει μονο για τον Ν. Αττικής).

9. Τρόπος – Κόστος Αποστολής

Τα προϊόντα θα αποστέλονται μέσω εταρείας courier, πρακτορείου ή με δικά μας μεταφορικά για περιοχές εντός Αττικής. Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας. Για αγορές ανω των 100€ το κόστος μεταφοράς  των προϊοντων είναι δωρεάν.

10. Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν εγκρίσεως τουwww.batterypark.gr  εντός προθεσμίας 15 ημερών και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια και δεν έχουν αποσφραγισθεί ή έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους. Στην περίπτωση επιστροφής ο χρήστης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος μεταφοράς.

11. Λοιποί όροι

Το www.batterypark.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή  να ανανεώνει τους όρους  και τις προυποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

12. Ασφάλεια συναλλαγών

Το site www.Batterypark.gr  χρησιμοποεί για τις συναλλαγές το πρωτόκολλο ασφαλείας SSL (Secure Sockets Layer) που σήμερα αποτελεί την πιο σίγουρη πλατφόρμα για τις on-line εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL κρυπτογραφεί όλες οι προσωπικές πληροφορίες, τον αριθμό της κάρτας, το όνομα και τη διεύθυνσή, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) αποτελεί το παγκόσμιο standard για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από ειδικό λειτουργικό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά.